લુમેંગ ફેક્ટરી ગ્રૂપ એ એક ઉત્પાદક છે જે ઇન્ડોર અને આઉટડોર ફર્નિચરમાં વિશેષતા ધરાવે છે, ખાસ કરીને અમારી બાઝોઉ સિટી લુમેંગ ફેક્ટરીમાં ખુરશીઓ અને ટેબલ, કાઓ કાઉન્ટી લુમેંગમાં વણાયેલા હસ્તકલા અને લાકડાના ઘરની સજાવટનું ઉત્પાદન પણ કરી શકે છે.લુમેંગ ફેક્ટરીએ તેની સ્થાપનાથી જ મૂળ ડિઝાઇન, સ્વતંત્ર વિકાસ અને ઉત્પાદન પર આગ્રહ રાખ્યો છે.

વધુ વાંચો
બધુજ જુઓ