گروه کارخانه لومنگ تولید کننده ای است که در زمینه مبلمان داخلی و خارجی، به ویژه صندلی ها و میزها در کارخانه لومنگ شهر باژو ما تخصص دارد، همچنین می تواند صنایع دستی بافته شده و دکوراسیون خانه چوبی را در شهرستان کائو لومنگ تولید کند.کارخانه لومنگ از زمان تاسیس خود بر طراحی اصلی، توسعه و تولید مستقل اصرار داشته است.

ادامه مطلب
مشاهده همه